"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **
Đi Biển Ngày Hăm Bốn

 

Trời rét căm-căm bố mang chài ra đảo,
Kiếm cá về để mừng lễ Giáng-Sanh.
Nhà vỏn-vẻn còn vài ba nắm gạo
Con xin láng-giềng một ít mẻ nấu canh.

Đêm hăm bốn chuông nhà thờ rộn-rã,
Nồi canh buồn vì thiếu cá, bố ơi.
Cha nói nhiều về những vì sao lạ.
Con hoài-nghi ơn cứu-độ cho đời.

Đã nhiều lần bố đưa con ra biển,
Kể con nghe về câu chuyện dã-tràng,
Những tình-yêu lớn ở trong kinh-điển,
Và những ông vua biết nghĩ đến làng.

...Mẹ ốm dậy thèm canh chua cá,
Nhớ bố năm rồi đi biển không về.
Con thầm nói trong hồi chuông rộn-rã,
Xin mẹ yên-tâm mai con sẽ trở về.

Dã-Tràng Biển Đông