"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Lửa Đốt Đêm Say

 

Ta bỏ đi vai mòn manh áo rách,
Ðể lại đời phó-mặc lũ ngu-ngơ.
Rừng âm-u như muôn ngàn trang sách.
Suối đá vàng mai nở bức tranh thơ.

 

Buổi chiều hoang đứng bên giòng uống nước,
Vượn và người soi bóng thấy như nhau.
Sông vẫn trôi giữa hai bờ lá biếc.
Lối chưa mòn khấp-khểnh bước chân đau.

 

Ta gọi người, nghe tiếng vang vọng lại.
Ðêm mung-lung thầm-kín giục ta về.
Ðào thanh kiếm bên ven bờ lau dại.
Ôn mộng đời vá-víu chút đam-mê.

 

Ở hay đi hỡi tên khùng bỏ cuộc?
Trận chiến này ta đánh với ngươi thôi.
Con vượn già trong một chiều say khướt
Ðốt thảo-lư, đang cháy ngất trên đồi.

 

Gã dị-hình làm lũ người trốn chạy.
Chỉ còn em nước mắt đẫm vui mừng.
Ai xót-xa khi lòng ta lửa dậy,
Trong đêm mài kiếm lạnh bóng trăng tan.

 

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.2% Viet Nam
United States of America 32.5% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.3% Canada

Total:

24

Countries