Cô Gái Bái-Thượng

Thương người con gái trong làng
Dưới ánh trăng tàn mài kiếm bên sông.
Tháng ngày vất-vả gánh-gồng,
Đôi vai trĩu nặng nước-non quê nhà.

Dã-Tràng Biển Đông