Vẽ Quê-Hương Trong Chiều Lưu-Lạc

(Thơ họa – 16 chữ)

Nợ Nước

Tráng-sĩ cụt tay,
Trong chiều lửa dậy;
Cầm thanh kiếm gẫy,
Tóc dựng lên đường.

Chung-Thủy

Mẹ ngóng trông Cha,
Ôm con hóa đá;
Như lời kinh lạ,
Vang-vọng trăm năm.

Liên-Tưởng

Người đạo-sĩ già
Ngồi bên cổ-mộ;
Hoa vàng nở rộ.
Nhớ cội mai xưa.

Sang Mùa

Em tóc thanh-xuân,
Lên non hái lộc;
Tay vòng bạch-ngọc.
Áo lụa tơ trăng.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thơ họa = dùng thơ tạo hình ảnh như bức vẽ
Thư-họa = dùng họa vẽ chữ trong thơ thành bức tranh