"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Kim Chỉ


 Kim Chỉ

 

Buổi sáng sớm khi đàn chim thức giấc
Em âm-thầm cặm-cụi những đường may,
Vá cho anh dăm mảnh đời phiêu-bạt
Đem dịu-dàng che-lấp nỗi chua-cay.

 

Từng sợi chỉ biến thành quà nuôi mẹ.
Mưa buồn-phiền, mái dột dưới trời xa.
Nối cho anh hai bên bờ biển cả,
Nhiều đêm dài thăm-thẳm giữa đời ta.

 

Những chiếc cúc hóa ra lòng thương bạn,
Mang tình nồng không tắt chẩy về tim.
Trong nỗi nhớ, hồn anh buồn nứt rạn.
Buổi mai này hồn ngủ dưới đưòng kim.

 

Trăm nhát kéo tảo-tần không chán-nản,
Ngón tay thon em mỏi những đêm mù.
Anh đã thấy bên tháng ngày nắng hạn,
Một bông hồng nở đỏ với thiên-thu.

 

Hỡi cô gái có một thời tóc ngắn,
Anh yêu em hơn cả thuở hẹn-hò.
Áo cho người, may lụa hồng vải trắng,
Áo cho mình, đơn-giản đẹp trong thơ.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

 

 

 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine