"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Thanh Âm Ngày Cũ

Tiếng Ru

Bài ca-dao
Từ tim mẹ
Ngàn đời nghe vẫn ngọt-ngào.

Nhạc Chiều

Trâu im lặng,
Người lắng nghe
Tiếng sáo diều trong chiều vắng.

Miên Trường

Tàn canh năm
Gà gáy sáng.
Tiếc-nuối sao một chỗ nằm.

Mùa Xuân

Hoa đào rụng
Trong đêm khuya.
Tưởng như mùa đang trôi qua.

Tiếng Động

Chiếc lá khô
Nhè-nhẹ rớt.
Thinh-lặng vỡ òa mặt đất

Tàn Cuộc

Thanh kiếm cổ
Dưới cội tùng.
Lạnh câm một trái tim hùng.

Dã-Tràng Biển Đông