"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện Rất Ngắn: Bà No Rồi

 

Bà No Rồi
 Thanh Tâm 

 

Ngày tôi còn bé tôi thường chạy lẽo đẽo theo bà. Có món gì ngon bà dành phần cho tôi. Tôi mời bà ăn trước nhưng lúc nào bà cũng bảo: 

- Bà no rồi, ăn nữa bao tử đâu mà chứa. Con cứ việc ăn. 

Nghe bà nói thế, tôi vô tư ăn ngon lành. Ngày tôi vào đại học. Trước khi đưa tôi lên xe, bà cậm cụi làm mấy cái bánh xèo vì bà biết tôi thích. Tôi mời bà ăn nhưng bà lại phất tay: 

- Ôi thôi… lo gì… vừa làm bà vừa ăn, bà không có đói… Bà no rồi. Ăn nữa bao tử đâu mà chứa…

Hôm đó, tôi ăn một bụng no nê.  

Giờ thì tóc bà đã ngả sang màu mây trắng. Tôi về sống với bà và hai đứa cháu con người chị. Tôi lại bắt chước bà dùng câu: “Dì no rồi…”, giống như lúc trước bà hay nói với tôi: “Bà no rồi…” mặc dù bụng còn đói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine