"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **
Vườn Hoa Bưởi Số bài viết:  397
Vườn Hoa Phượng Số bài viết:  12
Vườn Hoa Sen Số bài viết:  6