"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Trên Đồi Trăng
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Truyện Rất Ngắn: Lời Ba Dậy Tác-Giả: Nguyễn Thị Hương Văn
2 Truyện: Quẩy Gánh Non Sông Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên Tường
3 Truyện Ngắn: Núi Thánh Tác-Giả: Ngục-Thu-Yên
4 Truyện: Quẩy Gánh Non Sông( 2) Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên Tương
5 Truyện: Quẩy Gánh Non Sông (3) Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên Tường
6 Truyện: Quẩy Gánh Non Sông (4) Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên Tường
7 Truyện Ngắn: Kỷ-Cương Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên Tường
8 Truyện Ngắn: Hành-Trình Yêu-Thương Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên Tường
9 Truyện Ngắn: Bài Học Nơi Người Thầy Cũ Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên Tường
10 Truyện Ngắn: Ngón Tay Chỉ Trăng Tác-Giả: Ngục-Thu-Yên
11 Truyện Ngắn: Cái Kiềng Vàng Tác-Giả: Ngục-Thu-Yên
12 Truyện Ngắn: Tình Nồng Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên Tường
13 Truyện Ngắn: Gói Quà Của Mẹ Tác-Giả: Ngục-Thu-Yên
14 Truyện Ngắn: Bay Trong Gió Lộng Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên-Tường
15 Truyện Ngắn: Khát Vọng Tác-Giả: Ngục-Thu-Yên
16 Truyện Ngắn: Thương-Yêu Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên-Tường
17 Truyện Ngắn: Bão Chiều Tác-Giả: Nguyễn Xuân Thiên-Tường
18 Truyện Ngắn: Mùi Mắm Tác-Giả: Ngục-Thu-Yên
19 Truyện Ngắn: Những Ngả Đường Tác-Giả: Ngục-Thu-Yên

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine