"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

 

TRANH THƠ-NHẠC

Thanh An thực-hiện

Với sự cộng-tác
của:

Bạch Xuân Phẻ, Dã Tràng Biển Đông,
Duy Phạm,
Hà Việt Hùng, Mộc Miên Thảo, Nǵ̣uyên Tiêu,
Nguyễn Hoàng Lãng Du, Nguyễn Hoàng Lâm Ni,
Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Thị Tiết,
Phan Thanh Cương, Sông Song

 

Phần 1: Tranh Tĩnh

 

     
 

 TỰA ĐỀ

 TÁC GIẢ

     
     
  An-Lạc Nguyễn Hoàng Lâm Ni
  Áo Dài
Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Bữa Cơm Nghèo Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Buổi Sáng Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Bướm Lạ Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Cạn Duy Phạm
  Cảm Phan Thanh Cương
  Chia Phan Thanh Cương
  Có Không Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Cõi Mơ Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Cô Gái Bái Thượng Dã Tràng Biển Đông
  Cớ Sao?
Nguyễn Thị Tiết
  Cội Nguồn Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Chung Đường                                         Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Chung Thủy Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Dã-Tràng Xe Cát
Dã Tràng Biển Đông
  Du Thuyền
Nguyễn Thị Tiết
  Đa Tình Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Đất Thanh Huy
  Đi Hái Phiêu-Bồng Mộc Miên Thảo
     
  Đêm Qua Gặp Lại
Dã Tràng Biển Đông
  Đỗ Thị Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Giao Tình Nguyễn Hoàng Lãng Du 
  Hạt Bụi Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Hương Yêu Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Hồ Trăng Sông Song
  Khai Phá Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Khoảng Trống
Nguyễn Thị Tiết
  Khô Duy Phạm
  Lá Bồ-Đề Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Liên Tưởng Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Loài Chim Nhỏ (1) Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Loài Chim Nhỏ (2) Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Lời Tự-Tình Của Trăng
Mộc Miên Thảo
  Lửa Bên Đường Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Mộng Giác Người Văn Bạch Xuân Phẻ
  Mầu Trăng Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Muộn Màng
Nguyễn Thị Tiết
  Nằm Nghe Sóng Vỗ Hà Việt Hùng
  Nợ Nước Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Ngậm Ngùi Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Nụ Cười Hà Việt Hùng
  Quét Chùa Bạch Xuân Phẻ
  Quê Tôi Sông Song
  Rừng Mơ Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Sang Mùa
Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Sông Trăng Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Sự Thật Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Tái Sinh Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Thanh Minh Nguyên Tiêu
     
  Thương Mộc Miên Thảo
  Tiêu Dao Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Tiếng Gọi Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tình Thơ Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Trà Sớm Bạch Xuân Phẻ
     
  Trả Rùa Kiếm Cung
Dã Tràng Biển Đông
  Trăng Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Trăng Đáy Nước Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Trăng Hạnh Phúc
Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Trăng Viễn Xứ Nguyễn Hoàng Lãng-Du
     
  Trên Chùa Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Tri-Kỷ Mộc Miên Thảo
  Trở Về Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  Tương Tư Dã-Tràng Biển Đông
  Tuổi Phan Thanh Cương
     
  Uống Rượu Một Mình Hà Việt Hùng
  Vào Chùa Nguyễn Hoàng Lâm Ni
  Vô Ngôn Bạch Xuân Phẻ
  Vớt Duy Phạm
  Vu Vơ Nguyễn Thị Tiết
     
  Xuân Rơi Mộc Miên Thảo
  Yêu Trăng Sông Song
     
     
     
     

Phần 2: Tranh Động

Buổi Sáng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
Bữa Cơm Nghèo                                   Nguyễn Hoàng Lãng Du
Đỗ Thị  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Nợ Nước
 Nguyễn Hoàng Lãng Du
Trở Về  Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.5% Viet Nam
United States of America 33.3% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.1% Canada

Total:

25

Countries