"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Lỡ Bước Sang Ngang (Linh Ngâm) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Bính
32 Đà Lạc Buồn Ơi (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Miên Du Đà Lạt
33 Những Bài Thơ Hay Qua Giọng Ngâm Của Hồng Vân -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Những Bài Thơ Hay Của Thi Sĩ Nguyễn Bình --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Bính
35 Vạt Nắng Sân Trường Tôi Bỏ Lại -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nhược Thu
36 Hoa Phượng (Hoàng Hằng) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hải Kỳ
37 Những Bài Thơ Hay - Phần 2 (Nhiều Nghệ Sĩ) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Những Bài Thúy Mùi (Diễn Ngâm Thúy Mùi) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 7 Bài Thơ Ngâm Hay (Huyền Phin) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Những Bài Thơ Hay (Quốc Anh, Hồng Ngát) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine