"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Những Bài Thơ Hay (Thúy Đạt) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
32 Vì Em (Trần Mình Hòa) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Bính
33 Lời Cuối Tiễn Mẹ Đi (Ngọc Sang) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: An Nguyên
34 Vội Vàng (Ngọc Sang) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Xuân Diệu
35 Gái Quê -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hàn Mặc Tử
36 Lỡ Bước Sang Ngang (Linh Ngâm) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Bính
37 Đà Lạc Buồn Ơi (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Miên Du Đà Lạt
38 Những Bài Thơ Hay Qua Giọng Ngâm Của Hồng Vân -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Những Bài Thơ Hay Của Thi Sĩ Nguyễn Bình --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Bính
40 Vạt Nắng Sân Trường Tôi Bỏ Lại -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nhược Thu

Trang 4 / 41

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13372676
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
3022
5723
39021
39069
98597
234067

Your IP: 54.234.75.144
Server Time: 2019-01-20 11:03:51

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine