"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Những Điều Thầy Chưa Kể --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trần Thanh Sơn
22 Cô Giáo Bản Em (Lệ Thu) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trần Đình Văn
23 Cỏ Xót Xa Đưa (Ngọc Lan) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
24 Tình Mẹ (Quan Lê) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Ngọc Sơn
25 Thu Sầu (Bảo Yến) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lam Phương
26 Thằng Cuội (Tố Hà) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lê Thương
27 Thiêng Liêng Tình Mẹ (Mai Thiên Vân) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Mai Thu Sơn
28 Ơn Nghĩa Sinh Thành (Hương Lan) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Dương Thiệu Tước
29 Bốn Mùa Thay Là (Tuấn Ngọc) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
30 Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ (Tuấn Ngọc) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
31 Lá Thu Buồn (Lưu Hồng) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nhạc Pháp
32 Cảnh Đẹp Đất Nước Nepal -- Cảnh Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Vào Hạ (Hiền Thục) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lê Hựu Hà
34 Ngày Xưa Ơi (Mây Trắng) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Yến Dung
35 Ba Tháng Tạ Từ (Trường Vũ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn
36 Hạ Buồn (Quang Lê) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn
37 Tuổi Mây Hồng (Thái Hiền) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
38 Trường Ca Mẹ Việt Nam (Thái Thanh, Trần Ngọc, Duy Khánh, Nhật Trường) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
39 Ba Tháng Tạ Từ (Thanh Tuyền) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn
40 Ca Dao Mẹ (Don Hồ) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn

Trang 2 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine