"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
121 Cô Giáo Về Bản (Thuỳ Dung) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trương Hùng Cường
122 Ngày Về (Thùy Dương) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Giác
123 Tiếng Thu (Khánh Ly & Lệ Thu) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lưu Trọng Lư -Phạm Duy
124 Bài Ngợi Ca Quê Hương (Như Quỳnh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn
125 Tình Khúc Mùa Thu (Ý Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Anh Dũng
126 Ai Về Sông Tương (Quang Dũng) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thông Đạt
127 Buồn Tàn Thu (Hương Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Cao
128 Nỗi Lòng Người Đi (Vũ Khanh, Thái Châu) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Anh Bằng
129 Bài Tình Ca Cho Em (Vũ Khanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Ngô Thuỵ Miên
130 Lá Rơi Bên Thềm (Mỹ Thể) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lê Trọng Nguyễn
131 Ru Đời Đã Mất (Khánh Lý) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
132 Đàn Chim Việt (Cao Minh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Cao
133 Hương Xưa (Lệ Thu) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Cung Tiến
134 Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng (Họa Mi) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
135 Lòng Mẹ (Như Quỳnh, Tường Nguyên) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Y Vân
136 Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng (Thiên Kim) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
137 Tình Sử Huyền Trân (Trường Vũ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nam Lộc
138 Rạng Đông Trên Quê Hương --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Thế Mỹ
139 Nhớ Bến Đà Giang (Hoàng Oanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Phụng
140 Chuyện Hẹn Hò (Nhật Trường) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trần Thiện Thanh

Trang 7 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine