"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Rừng Cây Trút Lá (Khánh Ly) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Thế Mỹ
62 Cũng Là Trăm Năm (Nguyên Khang) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Sin Excusas Ni Dodeos, Lời Việt:
63 Ngủ Đi Con Yêu (Thùy Chi) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nhạc Nước Ngoài, Lời Việt: Tự Minh
64 Chiếc Lá Mùa Đông (Nguyễn Hưng) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lời VieejtK Khúc Lan
65 Tiếng Xưa (Hà Thanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Dương Thiệu Tước
66 Tình Huế (Vân Khánh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nguyễn Ngọc Thạch
67 Ngày Hạnh Phúc (Hợp Ca) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lam Phương
68 Thu Sầu (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lam Phương
69 Mắt Biếc (Sĩ Phú) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
70 Chiếc Lá Cuối Cùng (Sĩ Phú) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Đoàn Chuẩn, Lừ Linh
71 Mùa Thu Cho Em (Ngọc Lan)--- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
72 Lá Thư (Lê Dung) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Đoàn Chuẩn
73 Tà Áo Xanh (Ánh Tuyết) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Đoàn Chuẩn
74 Ru Mãi Ngàn Năm (Khánh Ly) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
75 Hồn Quê (Hiền Thục) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn
76 Chuyến Đò Vĩ Tuyến (Hoàng Oanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lam Phương
77 Mong Chờ (Bảo Yến) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Xuân Tiên
78 Nhà Tôi (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nhạc Ngoại, Lời Việt: Bảo Chấn
79 Mẹ (Lưu Bích) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nguyễn Đình Toàn
80 Thoi Tơ (Tâm Vấn) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Đức Quỳnh, Nguyễn Bính

Trang 4 / 38

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine