"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
141 Làng Tôi (Mai Hương, Quỳnh Giao) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Cao
142 Tình Cha (Ngọc Sơn) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Ngọc Sơn
143 Huế Xưa (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Châu Kỳ
144 Hè Về (BHX Trùng Dương ) ---Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hùng Lân
145 Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Thiên Thư, Phạm Duy
146 Nỗi Lòng Người Đi (Vũ Khanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Anh Bằng
147 Nỗi Buồn Hoa Phượng (Ngọc Sơn) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn
148 Lưu Bút Ngày Xanh (Ngọc Sơn) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn
149 Nỗi Buồn Hoa Phượng (Cẩm Ly) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn
150 Miền Nam Quê Hương Dấu Yêu (Trang Thanh Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trương Phúc Hậu
151 Huế Xưa (Thành An & Như Quỳnh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Anh Bằng
152 Tiếng Xưa (Hoàng Oanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Dương Thiệu Tước
153 Tình Lúa Duyên Trăng (Quang Lê & Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoài An
154 Duyên Thề (Ý Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Xuân Tiên
155 Chị Tôi (Bằng Kiều) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trần Tiến
156 Thuở Ban Đầu (Quang Linh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nhất Sinh
157 Xuân Thì (Ý Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
158 Ru Tình (Quang Dũng) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
159 Giữ Đời Cho Nhau (Tuấn Ngọc) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Du Tử Lê, Từ Công Phụng
160 Sơn Nữ Ca (Trầm Tú) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trần Hoàn

Trang 8 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine