"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
161 Sơn Nữ Ca (Trầm Tú) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trần Hoàn
162 Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
163 Đêm Tàn Bến Ngự (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Dương Thiệu Tước
164 Mười Năm Tình Cũ (Elvis Phương) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trần Quảng Nam
165 Tình Xa (Quang Dũng) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
166 Gởi Người Em Gái Miền Nam (Ngọc Bảo) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Đoàn Chuẩn, Từ Linh
167 Bản Tình Cuối (Ngọc Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
168 Chiều Mưa Biên Giới (Giao Linh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nguyễn Văn Đông
169 Chiếc Xuồng (Quang Lê, Hương Thủy) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Tô Thanh Tùng
170 Rong Rêu (Tuấn Ngọc) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nguyễn Tâm
171 Nắng Đẹp Miền Nam (Quang Lê) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lam Phương
172 Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Thái Thanh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
173 Diễm Tình (Don Hồ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
174 Tình Khúc Buồn (Ngọc Lan) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
175 Một Lần Cho Tôi Gặp Lại Em (Bằng Kiều) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Vũ Thành An
176 Mắt Biếc (Bằng Kiều) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
177 Lối Cũ Ta Về (Bằng Kiều) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Tùng
178 Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng (Quang Dũng) -- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
179 Niệm Khúc Cuối (Lê Hiếu) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
180 Hẹn Hò (Duy Quang) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy

Trang 9 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine