"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
221 Cô Lái Đò Bến Hạ (Sơn Ca) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
222 Quê Nghèo (Hương Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
223 Còn Tuổi Nào Cho Em (Trịnh Vĩnh Trinh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
224 Tương Tư Màu Áo Trắng (Tuấn Ngọc) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Bảo Trường
225 Ngày Xưa Hoàng Thị (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Thiên Thư & Phạm Duy
226 Tình Đầu Một Thời Áo Trắng --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trầm Tử Thiêng
227 Thời Hoa Đỏ (Lệ Thu) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Tùng, Nguyễn Đình Bảng
228 Ước Mi (Khánh Ly) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
229 Quê Nghèo (Elvis Phương) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
230 Phượng Yêu (Thái Thanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
231 Ru Đời Đi Nhé (Trịnh Công Sơn) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
232 Mẹ Yêu Con (Anh Thơ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nguyễn Văn Tý
233 Người Về Bỗng Nhớ (Trịnh Vĩnh Trinh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
234 Một Mình (Quang Dũng) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lam Phương
235 Ru Tình (Trịnh Vĩnh Trinh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
236 Tuyển Tập Những Ca Khúc Trữ Tình --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
237 Ngày Xưa Hoàng Thị (Thái Thanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy, Phạm Thiên Thư
238 Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông (Lê Uyên Phương)--- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Công Thiện, Lê Uyên Phương
239 Giã Từ Cố Đô (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Mạnh Cương
240 Tạ Ơn Đời (Tuấn Ngọc) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy

Trang 12 / 42

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine