"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
201 Tưởng Về Cố Đô (Bảo Yến) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thơ: Bùi Thảo - Nhạc: Trần Thanh Nga
202 Con Rồng Cháu Tiên (Y Phương,Đoàn Phi & Hợp Ca Ngàn Khơi) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trúc Hồ - Việt Dzũng
203 Em Và Dòng Sông (Thi Phương) ---- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thơ: Bùi Thảo, Nhạc: Trần Huyền Nhung
204 Lục Bát Nhớ Quê (Minh Xuân) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thơ: Bùi Thảo, Nhạc: Ngọc Anh
205 Có Bao Giờ Cha Biêt (Nhã Trang) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ - Phiêu Bồng
206 Cô Lái Đò Bến Hạ (Sơn Ca) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
207 Quê Nghèo (Hương Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
208 Còn Tuổi Nào Cho Em (Trịnh Vĩnh Trinh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
209 Tương Tư Màu Áo Trắng (Tuấn Ngọc) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Bảo Trường
210 Tình Đầu Một Thời Áo Trắng --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trầm Tử Thiêng
211 Ước Mi (Khánh Ly) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
212 Phượng Yêu (Thái Thanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
213 Ru Đời Đi Nhé (Trịnh Công Sơn) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
214 Mẹ Yêu Con (Anh Thơ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nguyễn Văn Tý
215 Người Về Bỗng Nhớ (Trịnh Vĩnh Trinh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
216 Một Mình (Quang Dũng) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lam Phương
217 Ru Tình (Trịnh Vĩnh Trinh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
218 Tuyển Tập Những Ca Khúc Trữ Tình --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
219 Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông (Lê Uyên Phương)--- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Công Thiện, Lê Uyên Phương
220 Giã Từ Cố Đô (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Mạnh Cương

Trang 11 / 38

Mừng Lễ Phục Sinh 
21/04/2019

nen

 

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine