"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.8% Viet Nam
United States of America 31.5% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

17

Countries
360000947
Today: 207
Yesterday: 394