"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Hòa-TấuNhạc-Cụ Nước Ngoài Hòa Tấu
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Nhạc Không Lời Về Mùa Thu --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - HT Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Những Bản Nhạc Nước Ngoài - Đàn T'rưng Việt Nam --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - HT Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Hòa Tầu Nhạc Trữ Tình Quê Hương --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - HT Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Lối Thu Xưa - Sáo --- Hòa Tấu Tác-Giả: Quốc Dũng
25 Những Bản Hòa Tấu Quê Hương Qua Đàn Bầu (Phạm Đức Thành) --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 Liên Khúc Nhạc Sáo Mèo Tây Bắc -- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Nhạc Không Lời Quê Hương Chọn Lọc --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
28 Nhạc Không Lời Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ
29 Nhạc Không Lời Quê Hương --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 Cánh Chim Tự Do --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Sáo Trúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine