"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Hòa-TấuNhạc-Cụ Nước Ngoài Hòa Tấu
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Những Bản Hòa Tấu Đàn Bầu Quê Hương (Thanh Tâm) -- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Liên Khúc Tình Ca Quê Hương - Lối Về Đất Mẹ - Sáo Trúc (Hoàng Anh) -- Nhạc Cụ Cổ Truyền - HT Tác-Giả: Duy Khánh
13 Nẻo Đậu Bến Quê - Sáo Trúc (Minh Dương, Hoàng Anh) -- Nhạc Cụ Cổ Truyền Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Nhạc Không Lời Quê Hương - Ơn Nghĩa Sinh Thành - Hòa Tấu - Nhạc Cụ Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Bến Xuân -- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Văn Cao
16 Mùa Xuân Bản Em (Tốp Tính Trưỡng CĐSP Cao Bằng) --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Đinh Trọng Tuấn
17 Hòa Tấu Các Dân Tộc Tây Nguyên --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - HT Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Quê Tôi --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Hòa Tấu Tác-Giả: Minh Vy
19 Tuyển Tập Hòa Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - HT Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 Suối Đàn T'rưng (Lê Ngọc Hà, Cùng Dàn Nhạc) --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - HT Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 43

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine