"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
111 Thanksgiving Song (Mary Chapin Carpenter) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
112 Take My Breath Away (Berlin) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Giorgio Moroder and Tom Whitlock
113 You Raise Me Up (Celtic Woman) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Brendan Graham
114 I Believe In You (Divo, Celine Dion) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Roger Cook, Sam Hogin
115 The Power Of Love (Jennifer Rush) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Holly Johnson, Peter Gill, Mark O'Toole and Brian Nash)
116 Mean (Taylor Swift) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Taylor Swift
117 Will You Be There (Michael Jackson) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Michael Jackson
118 One Moment In Time (Whitney Houston) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
119 You Were There (Michael Jachson) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
120 River Dance --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 12 / 50

Mừng Lễ Phục Sinh 
21/04/2019

nen

 

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine