"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 You're My Mom --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Nick Flores
82 Thank You - Mom's Song -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Susan G. Acheson
83 Because You Loved Me (Celine Dion) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Canadian
84 I Want To Know What Love Is (Mariah Carey) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Mick Jones
85 How Does A Moment Last Forever (Celine Dion) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Tim Rice
86 They Don’t Care About Us (Michael Jackson) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Michael Jackson, M&J Jackson
87 Faded (Alan Walker) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
88 Những Ca Khúc Nước Ngoài Nổi Tiếng (Nhiều Ca Sĩ) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
89 Ode An Die Freude --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Beethoven
90 Liên Khúc Disco DJ Hay --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 9 / 51

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine