"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Triệu Đóa Hồng - Nhạc Pháp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
82 Angel Of The Morning (Juice Newton) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Chip Taylor
83 Remember The Time (Michael Jackson) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Michael Jackson, Bernard Belle, Teddy Riley
84 Những Bài Hát Tiết Anh Về Tình Yêu - Love Songs --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
85 Black Or White (Michael Jackson) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Michael Joe Jackson, Bill Bottrell
86 Going Home (Sissel) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: William Arms Fisher, Antonin Dvorak
87 Beat It (Michacel Jackson) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Michael-Jackson
88 We Are The World (Họp Ca) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Michael Jackson
89 Roar (Katy Perry) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Perry, Bonnie McKee, Dr. Luke, Max Martin, and Cirkut
90 Hero (Mariah Carey) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Mariah Carey

Trang 9 / 49

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine