"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Carmina Burana - Hợp Xướng -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Carl Orff
62 Tuyển Chọn Những Ca Khúc Hay Thập Niêm 80 -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Tuyển Chọn Những Ca Khúc Nước Ngoài Hay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 Tuyển Tập Ca Khúc Nước Ngoài --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 Out Of The Woods (Taylor Swift ) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Taylor Swift &Jack Antonoff
66 Dad, You're My Hero (Teresa James) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
67 Brother Louie (Modern Talking) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Richard Berry
68 Thank You For Being My Dad -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Jon Barker
69 You're My Heart, You're My Soul (Modern Talking) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Modern Talking
70 You're My Mom --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Nick Flores

Trang 7 / 49

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine