"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 This Old Heart of Mine (Rod Stewart, Cyndi Lauper) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Holland-Dozier-Holland
52 Have You Ever Seen The Rain (Rod Stewart) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: John Cameron Fogerty
53 Rhythm Of My Heart (Rod Stewart) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Marc Jordan, John Joseph Capek
54 Những Ca Khúc Tiếng Anh Chào Năm Mới -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
55 Auld Lang Syne (Bney M) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Bobert Burns
56 Christmas Music -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
57 Santa Claus Is Coming To Town (Andrea Bocelli) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: John Frederick Coots, Haven Gillespie
58 I Don't Want To Talk About It (Rod Stewart) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Danny Whitten
59 Sailing (Rod Stewart) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Gavin Maurice Sutherlan
60 Thanksgiving Medley --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Hymn

Trang 6 / 50

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine