"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Someone Like You (Adele) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Adele & Dan Wilson
22 Stand By You (Rachel Platten) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Rachel Platten
23 Rivers Of Babylon (Boney M) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Brent Dowe, Trevor McNaughto
24 Coco Jamboo (Mr. President) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Hooray, It's A Holi-Holiday! (Boney M) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Frank Farian
26 Be My Lover (La Bouche) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: La Bouche
27 Some Guys Have All The Luck - Addicted To Love (Rod Stewart) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Jeff Fortgang, Robert Allan Palmer
28 Lucky Twice (Hannah Reynold & Sofie Larsson) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
29 I Believe I Can Fly (R.Kelly) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: R. Kelly
30 Happy New Year (A*Teen) -- (Ca Khúc Nước Ngoài) Tác-Giả: Abba

Trang 3 / 52

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine