"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 I Look to You (Whitney Houston) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: R. Kelly
22 Time To Say Goobye (Andrea Bocelli & Sarah Brightman) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Francesco Sartori
23 Listen (Beyonce) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Beyoncé
24 I Love You ( Celine Dion) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 All For Love (Michael Bolton) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Bryan Adams
26 A Mother's Prayer (Celine Dion)--- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: David Foster
27 I Can't Find The Words To Say Goodbye - Bread Tác-Giả: William Harold Dean, David Gates
28 When You Tell Me That You Love Me Tác-Giả: Albert Hammond & John Bettis
29 Solveig's Song (Mirusia Louwerse) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Edvard Grieg
30 The Rain Must Fall -- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Hòa Tấu Tác-Giả: Yanni

Trang 3 / 50

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine