"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Valentine Bước Tình Hồng Tác-Giả: Giang Thiên Tường
62 Người Đi Trong Sương Mù Tác-Giả: Giang Thiên Tường
63 Sông Trăng Tác-Giả: Ái Hoa, Hoài Hương
64 Tango Tình Biển Tác-Giả: Minh Giang, Quốc Thái
65 Một Đêm Đông Tác-Giả: Hà Ngọc Lân, Nguyễn Hữu Tân
66 Nỗi Lòng Chinh Phụ - Phần 5 Tác-Giả: Đỗ Thị Minh Giang, Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn Văn Thơ
67 Nỗi Lòng Chinh Phụ - Phần 4 Tác-Giả: Đỗ Thị Minh Giang, Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn Văn Thơ
68 Đêm Đông Nguyện Cầu Tác-Giả: Giang Thiên Tường, Võ Tấn Tài
69 Nỗi Lòng Chinh Phụ - Phần 3 Tác-Giả: Đỗ Thị Minh Giang, Nguyễn Hữu Tân
70 Nỗi Lòng Chinh Phụ - Phần 2 Tác-Giả: Đỗ Thị Minh Giang, Nguyễn Hữu Tân

Trang 7 / 82

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine