"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Khắc Khoải Tác-Giả: Nguyên Phan
52 Sợi Nhớ Tác-Giả: Nguyên Phan
53 Em Sẽ Đến Thăm Anh Tác-Giả: Nguyễn Văn Thơ, Quách Như Nguyệt
54 Tình Xa Tác-Giả: Nguyên Phan
55 Gửi Người Chân Mây Tác-Giả: Nguyên Phan
56 Tình Như Chiếc Lá Vàng Tác-Giả: Nguyên Phan
57 Thu Lặng Tác-Giả: Nguyên Phan
58 Màu Nắng Phai Tác-Giả: Nguyên Phan
59 Cát Và Tôi Tác-Giả: Hoàng Tư Thiện, Tống Hữu Hạnh
60 Đã Vội Lãng Quên Tác-Giả: Nguyên Phan

Trang 6 / 84

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine