"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Đừng Nhé Anh Tác-Giả: Lâm Hoàng Nghĩa
92 Trăng Một Phương Trời Tác-Giả: Giang Thiên Tường, Vũ Hoàng Chương
93 Nhớ Mẹ Tác-Giả: Hồng Thúy, Trần Bảo Như
94 Bao Giờ Tình Sẽ Muôn Thu Tác-Giả: Mai Phạm, Quách Như Nguyệt
95 Tình Hư Không Tác-Giả: Bùi Thảo, Kim Dung
96 Lữ Hành Trong Mơ Tác-Giả: Giang Thiên Tường, Ngọc Hòa Khánh
97 Dòng Sông Bên Lở Bên Bồi Tác-Giả: Minh Trí, Khuyết Danh
98 Nếu Mai Em Về Tác-Giả: Hồng Thúy, Thiên-Anh
99 Vô Tình Tác-Giả: Đỗ Hải, Quách Như nguyệt
100 Thương Hoài Quê Hương Tác-Giả: Giang Thiên Tường

Trang 10 / 82

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine