"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Chuyện Một Ngày Mưa Tác-Giả: Giang Thiên Tường
82 Lá Mơ Rụng Rơi Tác-Giả: Lâm Hoàng Nghĩa
83 Ca Khúc Để Lại Tác-Giả: Lâm Hoàng Nghĩa
84 Anh Xin Làm Tác-Giả: Lê Văn Thành, Sao Khuê
85 Nếu Biết Thế Tác-Giả: Đỗ Hải, Quách Như Nguyệt
86 Lật Trang Kỷ Niệm Tác-Giả: Giang Thiên Tường
87 Giữa Núi Rừng Trùng Điệp Tác-Giả: Quách Như Nguyệt, Tuyết Phan
88 Bóng Người Mờ Phai Tác-Giả: Lâm Hoàng Nghĩa
89 Tìm Nhau Tác-Giả: Chương Hà, Mai Hoài Thu
90 Ngày Hôm Nay Bình Yên Tác-Giả: Kiên Thanh, Quách Như Nguyệt

Trang 9 / 82

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine