"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Nỗi Lòng Chinh Phụ - Phần 1 Tác-Giả: Đỗ Thị Minh Giang, Nguyễn Hữu Tân
72 Diễm Thu Tình Hồng Tác-Giả: Giang Thiên Tường
73 Hoa Yêu Thương Tác-Giả: Mai Phạm
74 Trăng Mờ Bên Chiếc Cầu Treo Tác-Giả: Giang Thiên Tường
75 Dòng Kênh Xáng Tác-Giả: Mai Phạm
76 Một Chiều Mất Nhau Tác-Giả: Giang Thiên Tường
77 Tình Phương Xa Tác-Giả: Thanh Tuyền
78 Em Gọi Anh Tác-Giả: Thanh Tuyền
79 Vì Sao Lưu Luyến Tác-Giả: Giang Thiên Tường
80 Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ Tác-Giả: Hồng Thúy, Phạm Mạnh Cương

Trang 8 / 82

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine