"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Tuổi Thơ Con Là Chỗ Ngoại Nằm Tác-Giả: Nguyễn Hữu Tân, Phan Thị Ngôn Ngữ
72 Hẹn Một Mùa Xuân Tác-Giả: Đỗ Thị Minh Giang, Nguyễn Văn Thơ
73 Cánh Thư Duyên Tình Tác-Giả: Giang Thiên Tường
74 Tuyết Đông Tác-Giả: Hồng Thúy, QuyDenver
75 Tình Vẫn Còn Đây Tác-Giả: Nguyễn Văn Thơ, Quách Như Nguyệt
76 Vui Mừng Đón Xuân Tác-Giả: Hạnh Nguyên, Mai Phạm
77 Valentine Bước Tình Hồng Tác-Giả: Giang Thiên Tường
78 Người Đi Trong Sương Mù Tác-Giả: Giang Thiên Tường
79 Sông Trăng Tác-Giả: Ái Hoa, Hoài Hương
80 Tango Tình Biển Tác-Giả: Minh Giang, Quốc Thái

Trang 8 / 84

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine