Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tri-Ân Và Đảnh Lễ Nhị Vị Tôn-Sư --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Tâm Thường Định
2 Tuệ Mạng --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
3 Hoa Trong Đá, Lá Muôn Ngàn --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
4 Nhìn Trăng Thấy Gì? --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
5 Ngồi Thiền Dưới Trăng --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Tâm Thường Định
6 Ta Thấy Em --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
7 Hạnh-Phúc Cái Mình Đang Có --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Tâm Thường Đinh
8 Nhìn Trăng Thấy Gì? --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Tâm Thường Đinh
9 Hơi Thở Nhẹ --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Tâm Thường Đinh
10 Ngồi Thiền Dưới Trăng --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Tâm Thường Đinh
11 Chỉ Còn Thầy Thôi --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Tâm Thường Đinh
12 Trên Núi Cây Dầu --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
13 Tôi Nay Vác Thập Giá Đời --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Duy Phạm
14 Cùng Thầy Rong Chơi --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
15 Cuộc Sống --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
16 Ngắm Trăng Lăng-Già --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
17 Chén Trà Tào-Khê --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
18 Chánh-Niệm --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
19 Vô Sanh --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
20 Ngồi Thiền --- Trong Vườn Hoa Sen Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ

Trang 1 / 4

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine