"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Khi Mùa Giáng Sinh Đến... --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
2 Giáng Sinh Tạm Biệt --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
3 Bữa Tiệc Gà Tây Đầu Tiên --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
4 Pho Tượng Đồng Đen Trong Garage --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
5 Mùa Thu Tội Nghiệp --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
6 Người Tới Như Trong Mộng --- Truyện Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Tấn Hải
7 Đuổi Bắt Một Mùi Hương --- Truyện Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Tấn Hải
8 Bàn Tay Trên Cao --- Truyện Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Tấn Hải
9 Cô Sướng Cưới Vợ --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
10 Ngồi Bên Bóng Đêm, Nghe Lời Hải Cẩu Trên Cầu Đá --- Truyện Vườn Hoa Bưởi Truyê Tác-Giả: Phan Tấn Hải

Trang 1 / 31

gio to hung vuong 2020

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine