"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Thiếu Nữ Trong Ngôi Nhà Bệnh --- Truyện Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Tấn Hải
2 Trăng Phương Nam --- Truyện Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
3 Búp Nụ Một Thời --- Truyện Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
4 Lễ Tạ Ơn Không Lẻ Loi --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
5 Cô-Gái-Rượu --- Truyện Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
6 Nhà Có Cối Xay Bột Nước --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
7 Lãnh Nợ --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
8 Tội Nghiệp Hoa Hồng--- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
9 Ngày Ra Mắt Sách--- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
10 Có Một Tình Yêu --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương

Trang 1 / 27

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2018

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine