"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Hôm Nay Mừng Phật Đản Sanh - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Nhạc Thiền Tĩnh Tâm -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Cảm Niệm Ân Sư (Lệ Thủy) -- Đạo Phật - Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Cát Bụi Cuộc Đời (Huỳnh Nguyễn Công Bằng) - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Cát Bụi Vô Thường (Mai Quốc Huy) - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Quý Luân
26 Nhạc Thiền Sáo Trúc - Phật Giáo -- Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Tuyển Tập Nhạc Thiền Phật Giáo --- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
28 Nhạc Thiền - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
29 Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Khánh Xuân Di Lặc --- Âm Nhạc - Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 Mừng Xuân Di Lặc - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine