"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Mẹ Từ Bi (Tâm Như) -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
32 Nhạc Thiền - Sáo Trúc -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Nhạc Thiền Êm Dịu -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Ân Đức Sinh Thành (Thanh Ngân) --- Âm Nhạc Đạo Phật Tác-Giả: Cư Sĩ Thanh Phong
35 Thoát Kiếp Luân Hồi - Chơn Tâm 4 Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Nhạc Thiền Phật Giáo Hay -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Liên Khúc Nhạc Phật Giáo (Hàn Châu, Quý Luân, Chúc Linh, Thanh Ngân) - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Mẹ Từ Bi (Lệ Thủy & Nhiều Nghệ Sĩ) - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Bông Hồng Tôn Kính Mẹ Cha (Dương Đình Trí & Lệ Thủy) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Phận Xa Cha Mẹ (Lương Bích Hữu) - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine