"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Thánh Vịnh 44 - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Ngọc Mai) --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Phổ Nhạc: Vũ Lương - Thiên Phúc
12 Mẹ Về Trời (Diệu Hiền) --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Tuyển Tập Thánh Ca Hay Về Mẹ Maria Của Nhạc Sĩ Phanxicô --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Phanxicô
14 Thánh Ca Mùa Xuân Dâng Mẹ --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Những Bài Thánh Ca Hay Về Đức Mẹ Maria (Mai Thiên Vân) --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Album Thánh Ca Mân Côi Dâng Mẹ --- Thánh Ca Dâng Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 Thánh Ca Dâng Mẹ Maria --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Thánh Ca Mân Côi Dâng Mẹ --- Thánh Ca Dâng Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Thánh Ca - Sắc Hoa Dâng Mẹ --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 Tuyển Tập 100 Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Maria --- Thánh Ca Dâng Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 10

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine