"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Kìa Bà Nào (Hoàng Oanh) ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Hoàng Diệp
92 Dâng Mẹ (Hương Lan) ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Hoài Đức
93 Dâng Mẹ (Hợp Ca Mến Thánh Giá Thủ Thiêm) ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Hoài Đức
94 Đền Tạ Trái Tim Mẹ (Mai Thiên Vân) --- Kitô Giáo Tác-Giả: Nguyễn Khắc Tuần
95 Lời Mẹ Nhắn Nhủ --- Kitô Giáo Tác-Giả: Huyền Linh
96 Hát Ca Tình Mẹ (Hoàng Quân) ---. Kittô Giáo Tác-Giả: Ân Đức
97 Tấu Lạy Bà --- Kittô Giáo Tác-Giả: Vinh Hạnh
98 Ave Maria (Ca Đoàn Tổng-Hợp) --- Kitô Giáo Tác-Giả: Hải Linh và Hàn Mặc Tử
99 Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng (Mai Hậu) -- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Trầm Hương

Trang 10 / 10

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine