"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria - Ðoạn 1,2,3 --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Hàn Mặc Tử, Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
82 Mẹ Đẹp Tươi (SiSi Thanh Ly) --- Đạo Kitô Giáo Tác-Giả: Kim Long
83 Mẹ Về Trời (Mai Thiên Vân)--- Đạo Kitô Giáo Tác-Giả: Phanxicô
84 Mẹ Trong Cuộc Đời (Gia Ân) --- Kitô Giáo Tác-Giả: Ân Đức
85 Ave Maria Con Chào Mẹ (Hoàng Oanh) --- Kitô Giáo Tác-Giả: Huyền Linh
86 Mẹ Ơi (Thiên Hương) --- Thánh Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Nguyễn Hải Triều
87 Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Nguyễn Sang) --- Kitô Giáo Tác-Giả: Huyền Linh
88 Mẹ Là Bến Đợi (Gia Ân) --- Kitô Giáo Tác-Giả: Thế Thông
89 Sao Biển (Hoàng Oanh) ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Tâm Bảo
90 Cung Chúc Trinh Vương (Mai Thiên Vân) ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Hoài Đức

Trang 9 / 10

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine