"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Tổng Hợp Các Bài Thơ Ngâm Về Cha Mẹ - Nhiều Nghệ Sĩ -- Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Màu Thời Gian (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Đoàn Phú Tứ
13 Vắng Cha (Tố Uyên) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trương Nam Chi
14 Quê Ngoại (Hồng Ngát) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Thời Gian (Trần Thiện Tùng) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Văn Cao
16 Nước Vối Quê Hương (Châu Loan) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Trọng Định
17 Thiên Trường Vãn Vọng (Trần Thiện Tùng) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trần Nhân Tông
18 Đất Nước (Châu Loan) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Đình Thi
19 Hoang Vắng (Hoàng Đức Tâm) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Miên Du Đà Lạt
20 Đất Nước (Thanh Hòa, Lê Chức) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Khoa Điềm

Trang 2 / 41

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine