"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Gò Đống Đa (CLB Giai Điệu Xanh) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Văn Cao
12 Thúc Quân (Hoàng Oanh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Văn Giảng
13 Chúng Ta Là Dân Nước Nam --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Anh Đi Chiến Dịch (Trang Thanh Lan) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Phạm Đình Chương
15 Tình Yêu Đất Nước (Nhóm Sức Sống Mới) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyên Trần
16 Sáng Danh Lạc Hồng (Nguyệt Ánh, Việt Dzũng) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Khuyết Danh
17 Hồ Lãng Bạc (Mai Hương) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Xuân Tùng
18 Thề Không Phản Bội Quê Hương (Hợp Ca) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Thúc Quân (Nguyệt Ánh, Việt Dzũng) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Văn Giảng
20 Xuất Quân (Hợp Ca) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Phạm Duy

Trang 2 / 7

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine