"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Công Chúa Huyền Trân --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Sưu-tầm
52 Chu Văn An --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Sưu-tầm
53 Hội Trùng Dương (Thanh Lan, Thanh Tuyền, Hoàng Oan) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Phạm Đình Chương
54 Đinh Bộ Lĩnh Tác-Giả: Ngô Nguyên Trần
55 Hòn Vọng Phu (Hợp Ca) - Nhạc Hùng Tác-Giả: Lê Thương
56 Hội Nghị Diên Hồng (Tốp Ca) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Lưu Hữu Phước
57 Ải Chi-Lăng (Tốp Ca) Tác-Giả: Lưu Hữu Phước
58 Bạch Đằng Giang Tác-Giả: Lưu Hữu Phước

Trang 6 / 6

Mng Lễ Giáng Sinh 25/12/2018

giang sinh 9

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Thành-kính tiễn-biệt
Tr Lão Thành
Trần Văn Lược
06/12/2018
Hưởng Thọ 100 tuổi

 

Who's Online

Hiện có:
114 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine