"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Lý Thường Kiệt (Hoàng Quân) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
42 Đinh Bộ Lĩnh --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Ngô Nguyên Trần
43 Nổi Lòng Chinh Phụ (Tâm Thư) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Thơ DT BĐ, Nhạc Thiên-Anh, hòa âm: Đặng Vương Quân
44 Hưng Đạo Vương (Nhóm Sức Sống Mới) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyên Trần
45 Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Ngô Nguyên Trần
46 Vua Lê Đại Hành --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 Tiếng Trống Lạc Hồng (Huỳnh Lợi) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyên Trần
48 Thăng Long Mùa Xuân Đại Thắng (Đức Tuấn) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Nguyễn Văn Hiên
49 Gái Nước Việt --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
50 Người Con Gái Việt Nam (Họp Ca) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Sưu-tầm

Trang 5 / 7

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine