"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Noi Gương Bà Trưng, Bà Triệu (Nhóm Phù Sa) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Trần Quang Huy
32 Đêm Trong Rừng (Ca Đoàn Vô Tuyến) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Hoàng Quý
33 Hồn Sĩ Tử (Thái Thanh) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Lưu Hữu Phước
34 Nước Non Lam Sơn (Mạnh Phát) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Hoàng Quý
35 Ải Chi Lăng (Tốp Ca) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Lưu Hữu Phước
36 Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời (Đan Trường) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Lê Quang
37 Quang Trung Nguyễn Huệ --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyên Trần
38 Hào Khí Việt Nam (Holy Thắng) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Holy Thắng
39 Chiêm Thành Dĩ Vãng (Chung Tình) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Thơ: Bùi Thảo, Nhạc: Kiều Tấn Minh
40 Hợp Xướng Thượng Thủy Tổ Phạm Tu --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Mai Phạm

Trang 4 / 7

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine