"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Trần Quốc Toản (Đinh Nguyên) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyên Trần
22 Việt Nam Minh Châu Trời Đông (Tốp Ca) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Hùng Lân
23 Việt Nam Minh Châu Trời Đông (BHX Trùng Dương) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Hùng Lân
24 Nam Quốc Sơn Hà (Hoàng Dũng) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Cao Minh Thu
25 Sấm Vang Dòng Như Nguyệt (Lương Chí Cường) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Chương Đức
26 Nam Quốc Sơn Hà --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Vũ Hoàng
27 Chiến Sĩ Việt Nam --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Văn Cao
28 Chí Trai Tiên Rồng --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyên Trần
29 Trai Nước Việt (Ngọc Quy) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyên Trần
30 Bà Lê Chân (Hạ Trâm) --- Nhạc Hùng Tác-Giả: Mai Phạm, Ngô Nguyên Trần

Trang 3 / 7

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine