"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Mùa Thu Cuối Cùng --- Thơ Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Ngọc Quyên
2 Thư Cho Người Đi Xa --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: ChinhNguyen/H.N.T.
3 Chị --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
4 Người Thiếu-Phụ Đa-Đoan --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
5 Tròn --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
6 Vẫn Chưa Già --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
7 Chết --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
8 Cổ Tích Của Mẹ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Võ Hoàng Nam
9 Bài Tiễn Đưa Nhau --- Troog Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
10 Rêu Phong --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Thu-Lê
11 Khúc Đồng Dao Nhà Mình --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
12 Valse --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
13 Mịn-Màng Như Nỗi Chết --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
14 Chiều Lạ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
15 Mầm Xanh Xuất-Hiện --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: ChinhNguyen/H.N.T.
16 Mùa Halloween...Kẹo Bánh Ganh Nhau .. --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
17 Ước-Mong Của Mẹ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
18 Đêm --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
19 Vấn-Vương --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
20 Khuya --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu

Trang 1 / 200

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine