"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Cà-Phê Chiều --- Trong Vườn Hoa Bươi Tác-Giả: Phan Võ Hoàng Nam
2 Kí-Ức Và Thời-Gian --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
3 Khất-Thực --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
4 Đoạn-Trường --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
5 Corona --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Hồ Văn Hiền
6 Niềm Mơ Ước --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Thu-Lê
7 Người Đàn Bà Và Những Vì Sao --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Võ Hoàng Nam
8 Tịch Lặng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
9 Như Cõi Hư-Không --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: ChinhNguyen/H.N.T.
10 Khói Chiều Đồng Nước --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Võ Hoàng Nam
11 Ngày Về (2020)--- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
12 Hương Xưa --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
13 Gởi Niềm Hy Vọng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chương Hà
14 Đêm Ở Quê --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
15 Tự-Tình Quê-Hương --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Võ Hoàng Nam
16 Tiếng Vọng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
17 Hạ Xưa (2020) --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
18 Tháng Hai --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
19 Những Chiếc Cầu Dây --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Võ Hoàng Nam
20 Trên Bến Sông Xưa --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song

Trang 1 / 206

gio to hung vuong 2020

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine