"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Con Ơi Có Biết --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
2 Đêm Chùng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
3 Đi Bộ Một Vòng Quanh --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
4 Vẫn Xưa --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
5 Đã Thôi Quét Lá --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chương Hà
6 Đò Ngang Lỡ Chuyến --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
7 Chờ Mong --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
8 Đêm Nhớ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
9 Dịu-Dàng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
10 Bao Lâu Cuộc Đời --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
11 Một Thuở Rước Tình Về --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
12 Chuyện Mới Chút Xíu Hồi Sáng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Phan Tấn Hải
13 Thương Nhớ Ngoài Cươi Cũ... Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
14 Giọt Đông --- Trong Vườn Hoa BưởI Tác-Giả: Sông Song
15 Chuông Chiều --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
16 Qua Đèo Le - Quế Sơn --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
17 Rủ Em Về Núi --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
18 Tặng Em Bó Hoa Mầu Trắng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Quách Như Nguyệt
19 Khoảng Nhớ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
20 Vẫn Mùa Thu Của Riêng Ta --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chương Hà

Trang 1 / 182

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2018

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine