"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nỗi Lòng Tháng 9 --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
2 Thu Sớm --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
3 Giàn Đậu Ngự --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
4 Thưa (2)--- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
5 Biển Đêm --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
6 Thả Hạt Bụi Trần --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
7 Thăm Bạn Lần Thứ Ba Hay Cuối Cùng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: ChinhNguyen/H.N.T.
8 Có Một Thời Nhớ Lại --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
9 Nhớ Quê --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Thu-Lê
10 Đôi Mắt...! --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
11 Về Bến Sông --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
12 Trong Veo --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
13 Huế Sáng Mù Sương -- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
14 Tháng Bảy (nhớ) Cây Số Bốn --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
15 Lời Nguyện-Cầu --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
16 Cõng Chiều Qua Sông --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
17 Những Mùa Thu Trong Thơ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
18 Thu Lạnh --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
19 Đam Mê --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Quách Như Nguyệt
20 Chi Ơi Và Huế Ơi!,,, --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao

Trang 1 / 197

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine