"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tự-Khúc Ngày Xuân --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
2 Quy-Nhơn Ơi Thôi Nhé --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
3 Muộn --- Trong Vườn Hoa Bươi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
4 Tả Cảnh (Tình) Ngày Của Mẹ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
5 Biển Tiếng Vọng Thiiên-Thu --- Trong vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: ChinhNguyen/H.N.T.
6 Về Miền Ký-Úc --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
7 Những Vần Thơ Nỗi-Niềm --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
8 Cám Ơn Mẹ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
9 Hoang Mơ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
10 Tháng Năm (năm, tháng) Hiên Trăng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
11 Tình Mẹ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chương Hà
12 Buổi Chiều Nhớ Huế --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Thu-Lê
13 Mộng-Mơ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
14 Ruổi-Rong Với Thời-Gian --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
15 Đừng Thề --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
16 Năm Tháng Cuối Đời Của Me --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Thu-Lê
17 Khen Em --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
18 Mong Sao --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
19 Không Đề 2 --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
20 Tháng Tư Về --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết

Trang 1 / 192

Mng L Phật Đản
Tam-Hợp (Vesak)
15.04 AL-19.05.2019

hoa sen 1

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine