"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Nhạc Thiền - Lời Hay Ý Đẹp - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Nguyen Thi Ngoc Thanh
12 Con Xin Sám Hối -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Nhạc Thiền - Tĩnh Tâm -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Nhạc Liên Khúc Mừng Lễ Vu Lan - Đạo Phật --- Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 10 Bài Thơ Thiền -- Ngâm Thơ Phật Giáo Tác-Giả: Hoa Mai
16 Nhạc Phật Giáo - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 Nhạc Thiền Chọn Lọc - Phần 2 - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Nhạc Thiền Chọn Lọc - Phần 1 -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Nhạc Mừng Phật Đản Sanh -- Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 Kính Mừng Phật Đản Sanh - Đạo Phật - Âm Nhạc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine