"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Greensleeves (The King's Singers) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: William Chatterton Dix
52 The Christmas Story --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Michael W. Smith.
53 Glory To God --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel
54 And The Glory of The Lord --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel
55 And He Shall Purify (Stephen Cleobury) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: George Frideric Handel
56 For Unto Us A Child Is Born --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel
57 Hallelujah (King's College) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel, Messiah
58 Hark The Herald Angels --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Charles Wesley
59 Oh Come Oh Come Emmanuel (Selah) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Henry Sloane Coffin, Dịch Tiếng Anh: John M. Neale
60 Silver Bells (Dean Martin) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Jay Livingston, Ray Evans.

Trang 6 / 9

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine