"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Silent Night -- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber
12 Silent Night (Kelly Clarkson) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber
13 Gloria -- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Vivaldi
14 Hallelujah (Leonard Cohen) -- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel, Messiah
15 Nhạc Giáng Sinh -- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 What Child Is This? (Martina Mcbride) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: William Chatterton Dix
17 Magnificat - David Haas-- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: David Haas
18 Requiem --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Mozart
19 Những Bản Thánh Nhạc Của Victoria & Palestrina Tác-Giả: Victoria and Palestrina
20 Những Bản Thánh Ca Của Claudio Monteverdi -- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Claudio Monteverdi

Trang 2 / 10

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine