"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Have Yourself a Merry Little Christmas (Frank Sinatra) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Hugh Martin, Ralph Blane
62 I'll Be Home For Christmas (Frank Sinatra) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Kim Gannon
63 The First Noel (Frank Sinatra) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sir David Willcocks
64 Pie Jesu (Connar Burrowes, Sarah Brightman) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Andrew Lloyd Webber
65 Pie Jesu (Connor Burrowes) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
66 I Heard The Voice Of Jesus Say (Anthony Way) Tác-Giả: Horatius Bonar
67 What Child is This? ( Anthony Way) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: William Chatterton Dix
68 Puer Natus In Bethlehem (Innsbrucker Capellknaben) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
69 Silent Night ( Innsbrucker Capellknaben) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber
70 Silent Night (Hayley Westenra) ---- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber

Trang 7 / 9

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine