"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Let it Snow! (Dean Martin) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sammy Cahn, Jule Styne
72 What Child is This - Greensleeves (Don and Wendy Francisco, Jerry Palmer) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Michael W. Smith
73 He Trusted In God --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel
74 Child Of The Poor --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
75 The Little Drummer Boy (The Harry Simeone Chorale) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Katherine K. Davis
76 Ave Maria ---- Thánh Ca Ngợi Ca Đức Mẹ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Halleluia --- Hợp Xướng Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel
78 Ave Maria ---- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
79 I Will Follow Him --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Norman Gimbel, Arthur Altman
80 HalleLuia (Hợp Xướng) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel

Trang 8 / 9

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine